We willen Gods Koninkrijk zichtbaar maken in Zeeland. Door aanbidding, ontmoeting en onderwijs.

Ons verhaal

Het ontstaan van Upgrade Events.

Van het één komt het ander zeggen we wel eens lachend. Stichting Upgrade Events ontstond nadat enkele jeugdwerkers uit een lokale gemeente met elkaar deelden visie te hebben voor een christelijk festival, in Zeeland, waar ontmoeting centraal stond.

Het festival liep vertraging op, maar het verlangen groeide. Zo groeide ook de kerngroep / het bestuur die inmiddels betrokken was bij Upgrade Events.

We geloven dat God een plan heeft voor Zeeland. We strekken ons uit om een instrument te zijn in Zijn handen. We willen beschikbaar zijn voor onze Maker en ons uitstrekken naar wat Hij wil doen in Zeeland.

We geloven dat Jezus een verbinder was en is. We strekken ons dan ook uit naar verbinding tussen christenen in Zeeland. Stichting Upgrade Events is een onafhankelijke stichting die mensen door middel van kwalitatieve worship en aansprekend onderwijs bij elkaar wil brengen om samen te connecten rondom en vorm te geven aan het geloof.

A man spreading his arms in praise.
Onze waarden

Waar wij voor staan.

Liefde en Hoop hebben een naam: Jezus. We willen samen investeren in:

Aanbidding

Raise your voice. Hij verdient alle eer. Door middel van kwalitatieve, eigentijdse worship willen we anderen leiden in aanbidding.

Verbinding

Wij verbinden, omdat Jezus de Verbinder is. We willen alle christenen en geïnteresseerden, ongeacht afkomst, stroming, voorkeur of wat dan ook verbinden in de aanwezigheid van onze Goede God.

Onderwijs

We geloven dat het goed is om het Woord te delen. Van elkaar te leren, elkaar te bemoedigen en elkaar te inspireren. De Bijbel is ons fundament.