Verantwoording

ANBI
Stichting Upgrade Events beschikt over een ANBI-status (een Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan Stichting Upgrade Events zijn hierdoor aftrekbaar.

Onze ANBI status kun je controleren via (https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/anbi-status-controleren) met het RSIN nummer van Stichting Upgrade Events: 864182077.

Wilt u een gift overmaken? Dan kan dit aan:
IBAN:                            NL39RBRB8836682162
Ten name van:            Stichting Upgrade Events

Kamer Van Koophandel
Stichting Upgrade Events is ingeschreven bij de Kamer Van Koophandel ondernummer: 87029308

Officiële naam Stichting: Stichting Upgrade Events
Vestigingsadres: Postbus 2, 4460 AA Goes
Contact: info@upgrade-events.nl

Rechtspersoon
RSIN:                            864182077
Rechtsvorm:                Stichting
Statutaire naam:         Stichting UpgradeEvents
Statutaire zetel:          gemeente Goes

Visie, Missie en doelstellingen
Wij geloven dat God een plan heeft voor Nederland. We strekken ons uit om een instrument te zijn in Zijn handen. We willen beschikbaar zijn voor onze Maker en ons uitstrekken naar wat Hij wil doen in de regio waar we werken, wonen of naar school gaan.

We geloven dat Jezus een verbinder was en is. We strekken ons dan ook uit naar verbinding tussen christenen en andere geïnteresseerden. We willen samen een beweging van Liefde en Hoop zijn voor onze directe omgeving (zuidwest Nederland). Stichting Upgrade Events is een christelijke event-organisatie, gericht op geestelijke vernieuwing met het verlangen om mensen bekend te maken met het evangelie van Jezus Christus. Dit doet zij onder andere door het organiseren en faciliteren van concerten, festivals en bijeenkomsten waarbij mensen God kunnen aanbidden en waarbij onderwijs wordt geboden door boeiende (professionele) sprekers. Daarbij staat ontmoeting en verbinding centraal.

Meer lezen over Upgrade events? Kijk hier.

Bestuurders en vrijwilligers
Binnen Stichting Upgrade wordt uitsluitend gewerkt met vrijwilligers. Er wordt geen beloning verstrekt aan diegene die werken binnen de stichting.

Binnen Stichting Upgrade zijn er drie bestuurders aangesteld voor de dagelijkse gang van zaken. Dit zijn:
Voorzitter:                    Anne Hospes
Secretaris:                   Jesper Jansen
Penningmeester:        Jan-Willem Roelse

Bovenstaande bestuurders zijn bevoegd om Stichting Upgrade te vertegenwoordigen, verplichtingen aan te gaan en alles te doen wat nodig is voor de oprichting en daadwerkelijke opstart van de stichting.

Financiële stukken
Bekijk onze Financiële Verantwoording voor 2022 hier:

Het is belangrijk te vermelden dat Stichting Upgrade Events geen winstoogmerk heeft en geen vergoedingen verstrekt aan medewerkers / vrijwilligers voorgedane arbeid.

Stichting Upgrade Events is volledig afhankelijk van giften. We danken donateurs voor hun steun.

De inkomsten uit giften worden besteed aan het organiseren en bekendmaken van geplande events. Ook geven? Dit kan via deze pagina.

Vertrouwenspersonen.
Upgrade Festival hecht veel waarde aan een veilige en respectvolle omgeving voor al haar bezoekers. Daarom hebben we vertrouwenspersonen beschikbaar om naar je te luisteren en ondersteuning te bieden wanneer dat nodig is.

Onze vertrouwenspersonen, Maria de Jonge en Arian Hotting, staan voor je klaar. Je kunt contact met hen opnemen via het e-mailadres: vertrouwenspersonen@upgrade-events.nl.

_

Zijn er vragen? Twijfel niet en neem contact op met Stichting Upgrade Events.Dit kan door een e-mail te sturen aan info@upgrade-events.nl